Obedience varžybos "Kalėdų taurė 2012"

Data: 2012 12 22
Organizatorius: Dienesta un Sporta Suņkopības Mācību Centrs
Vieta: Ryga, Kengarags (Latvija)
Teisėjas: Pēteris Akimovs, Latvija

Varžybų klasės: Nacionalinė, Obedience-1, Obedience-2, Obedience-3. Taip pat organizuojama neoficiali Naujokų klasė (normatyvai apačioje) - pirmą kartą dalyvaujantiems varžybose bei jaunesniems nei 10 mėn. šunims.

Registruotis adresu InterSportCanis@inbox.lv nurodant:
 • dalyvio vardą ir pavardę
 • šuns vardą, veislę, gimimo datą, lytį ir identifikacinį numerį
 • kurioje klasėje dalyvausite

  Registracija iki 2012 12 14 imtinai, dalyvio mokestis - 14 latų (20 eurų).
  Swedbank, LV05HABA0551015588312
  Įmonė: “Dienesta un Sporta Suņkopības Mācību Centrs”
  Įmonės kodas: 40008026101
  Mokėjimo paskirtis: “Obedience 22.12.2012.”

  Mokėti galima ir varžybų dieną, tačiau registracija tik išankstinė. Varžybos vyks esant tinkamoms oro sąlygoms. Atšaukus varžybas dėl prasto oro, sumokėtas mokestis bus grąžintas.

  Maksimalus dalyvių skaičius - 30 žmonių.

  Telefonas pasiteirauti: +371 298 83662

  Naujokų klasė

  Maksimalus balų skaičius - 60.
  48-60 balų (80%) - puikiai
  42-47,5 balo (70%) - labai gerai
  30-41,5 balo (50) - gerai

  Pratimas pradedamas vertinti, kai vedlys patvirtina apie pasiruošimą teisėjui/stiuartui, ir baigiamas, kai teisėjas/stiuartas informuoja apie pratimo pabaigą žodžiu "Ačiū".
  1. Reakcija į pašalinius (10 balų)
  2. Greta su pavadžiu (10 balų)
  3. Sodinimas iš judėjimo (10 balų)
  4. Guldymas iš judėjimo (10 balų)
  5. Kvietimas (10 balų)
  6. Gulėjimas grupėje (10 balų)
  1. Reakcija į pašalinius (10 balų)
  Vedlys su šunimi yra jiems nurodytoje vietoje, šuo su pavadžiu laisvai sėdi arba stovi kairėje vedlio pusėje. Teisėjas prisiartina šuniui iš priekio ir jį apčiupinėja.

  2. Greta su pavadžiu (10 balų)
  Teisėjas/stiuartas nurodo vedliui, kaip eiti. Judėjimo schemą sudaro bent po vieną posūkį į kairę ir į dešinę, apsisukimas, sustojimas. Pratime ėjimo tempas nėra keičiamas. Tikrinami posūkiai vietoje. Komandą galima pasakyti pradedant judėti, tačiau negalima sukantis ar sustojant. Sustojimo metu šuo turi be komandos užimti pradinę poziciją. Vedlys neturi pasitaisyti prie šuns. Pratimo metu pavadis laikomas laisvas dešinėje rankoje.
  Šuns atsilikimas, užbėgimas į priekį, atsitraukimas į šoną, o taip pat netikslus vedlio ėjimas, stabtelėjimai ėjimo metu bei ties posūkiais yra vertinama kaip klaidos.

  3. Sodinimas iš judėjimo (10 balų)
  Vedlys su šunimi be pavadžio iš pradinės pozicijos pradeda eiti greta. Po 10-15 žingsnių vedlys sustoja, nurodo šuniui sėdėti ir nuėjęs 15 žingsnių atsisuka veidu į šunį. Po teisėjo/stiuarto leidimo vedlys grįžta prie šuns ir atsistoja jam iš dešinės.

  4. Guldymas iš judėjimo (10 balų)
  Vedlys su šunimi be pavadžio iš pradinės pozicijos pradeda eiti greta. Po 10-15 žingsnių vedlys sustoja, nurodo šuniui gulėti ir nuėjęs 15 žingsnių atsisuka veidu į šunį. Po teisėjo/stiuarto leidimo vedlys grįžta prie šuns ir atsistoja jam iš dešinės. Po teisėjo/stiuarto leidimo, vedlys liepia šuniui užimti pradinę poziciją.

  5. Kvietimas (10 balų)
  Vedlys palieka šunį sėdėti ir nueina jam nurodyta kryptimi (maždaug 15m). Sustojęs kviečia šunį pas save. Šuo turi greitai ir tiesiai atbėgti pas šeimininką. Leidžiama apjungti šuns vardą kartu su komanda.

  6. Gulėjimas grupėje (10 balų)
  Grupinis pratimas (3-8 šunys), kurio metu šunys be vedlių turi gulėti vietoje 1 minutę. Vedliai su šunimis sustoja į vieną liniją per 3 metrus vienas nuo kito. Šunims nurodoma gulėti ir vedliai pasitraukia nuo jų per 10 metrų. Šunys turi gulėti tiesiai, alkūnėmis ant žemės. Praėjus laikui, vedliai atsistoja šalia šunų ir nurodo jiems užimti pradinę poziciją.
  Laikas pradedamas skaičiuoti vedliams nuėjus nuo šunų ir atsisukus veidu į juos. Pratimas vertinamas nuo šuns paguldymo iki pradinės pozicijos užėmimo.

  
 •